Høring - endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter – nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter, samt i arbeidsmiljøloven § 4-1 syvende ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2015