Høring - endringer i politiregisterforskriften - ikraftsetting av politiregisterforskriften § 14

Høring om forslag til nødvendige endringer i politiregisterforskriften for at politiregisterloven § 14 om krav til forskriftsregulering av politiets registre kan tre i kraft.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.10.2015