Høring - Endringer i politiregisterforskriften - Nytt kapittel 59 om NTAES - Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt kapittel 59 i politiregisterforskriften om behandling av opplysninger ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.08.2017