Høring - Endringer i reklameavbruddsregler i fjernsyn – overgang til bruttoprinsippet

Kulturdepartementet foreslår at Medietilsynet ved tilsynet med reglene for reklameavbrudd går over fra å beregne programmers varighet ut fra netto lengde (nettoprinsippet) til å beregne varighet med utgangspunkt i programmets lengde tillagt reklame (bruttoprinsippet).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.06.2010

 

Resultat av høringen:

Departementet har gitt Medietilsynet instruks om å gå over fra å beregne programmers varighet ut fra netto lengde (nettoprinsippet) til å beregne varighet med utgangspunkt i programmets lengde tillagt reklame (bruttoprinsippet).