Endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2012