Høring - endringer i utlendingsforskriften - sletting av fingeravtrykk i utlendingsregisteret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2010