Høring - endringer i utlendingsforskriften - innføring av grenseboerbevis

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2011