Høring - etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2011