Høring - EU-forordning om metode for beregning av direkte kostnader som følge av jernbanedriften

Samferdselsdepartementet sender på høring en EU-forordning om metode for beregning av direkte kostnader som følge av jernbanedriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2015