Høring - EU-kommisjonens flyplasspakke

Forslag til direktiv om lufthavnavgifter - handlingsplan om kapasitet, effektivitet og sikkerhet på europeiske lufthavner - rapport om gjennomføring av direktivet om lufthavnrelaterte tjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2007