Høring - Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten

Som et ledd i oppfølgingen av strategien for det digitale indre marked ("DSM-strategien"), fremmet EU-kommisjonen 14. september 2016 en pakke med fire lovforslag om modernisering av EUs regelverk om opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester. De tar sikte på å styrke både brukerne og rettighetshavernes interesser knyttet til digitale tjenester over landegrensene, for eksempel ved strømme- eller på-forespørsel-tjenester.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.11.2016