Høring - Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten

Som et ledd i oppfølgingen av strategien for det digitale indre marked ("DSM-strategien"), fremmet EU-kommisjonen 14. september 2016 en pakke med fire lovforslag om modernisering av EUs regelverk om opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester. De tar sikte på å styrke både brukerne og rettighetshavernes interesser knyttet til digitale tjenester over landegrensene, for eksempel ved strømme- eller på-forespørsel-tjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.11.2016

Vår ref.: 16/6382

Forslagene i denne opphavsrettspakken består av to direktiver og to forordninger:

  • Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om opphavsrett i det digitale indre marked (COM(2016) 593).
  • Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer (COM(2016) 594).
  • Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv og europaparlaments- og rådsforordning om gjennomføring av Marrakech-traktaten om tilgang til verk for syns- og lesehemmede (COM (2016) 596 og COM (2016) 595).

For ytterligere informasjon om forslagene vises det til EU-kommisjonens nettside.

Kulturdepartementet sender med dette EU-kommisjonens forslag på høring for eventuelle merknader.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.


Med hilsen

Bengt O. Hermansen (e.f.)
avdelingsdirektør

Espen Arneberg Børset
seniorrådgiver

Abelia
Akademikerne
Altibox
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bildende Kunstneres Hjelpefond
BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge
Creative Commons Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske ballettskole
Den norske Dommerforening
Den Norske Fagpresses Forening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske UNESCO-kommisjonen
Det Norske Komponistfond
Discovery Networks Norway
Domstoladministrasjonen
Elektronikkbransjen
Elektronisk Forpost Norge
Facebook
Fellesorganisasjonen Foto Norge
Finansdepartementet
FolkOrg
Fond for utøvende kunstnere
FONO
Forbrukerrådet
Forbundet Frie Fotografer
Forskerforbundet
Forsvarsdepartementet
Fribit
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Get
Google Norge
Grafill – Norske grafiske designere og illustratører
GramArt
Gramo
Helse- og omsorgsdepartementet
Hørselshemmedes Landsforbund
IFPI Norge
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institusjonsfotografene
Justis- og beredskapsdepartementet
Kabel Norge
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kopinor
KS
Kunnskapsdepartementet
Kunstnernettverket
Landbruks- og matdepartementet
Landsforeningen Norske Malere
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen – LO
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Modern Times Group
Motion Picture Association v/adv. Simonsen Vogt Wiig
Motion Picture Licensing Corporation Norge (MPLC)
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkfondene
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
NextGenTel
NONA – The Norwegian Online News Association
NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Nordic Content Protection (Stop Nordic)
Nordic Screens
Norges Blindeforbund
Norges Fotografforbund
Norges Juristforbund
Norges museumsforbund
Norsk Artistforbund
Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)
Norsk Bibliotekforening
Norsk Billedhoggerforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Filmforbund
Norsk Filmklubbforbund
Norsk forening for jus og edb
Norsk Journalistlag
Norsk Komponistforening
Norsk Kritikerlag
Norsk Kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk Musikkforleggerforening
Norsk Oversetterforening
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rockforbund
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk Skuespillerforbund
Norsk teater- og orkesterforening
Norsk Tidsskriftforening
Norsk Videogramforening
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Billedkunstnere
Norske Dansekunstnere
Norske Dramatikeres Forbund
Norske film- og TV-produsenters forening
Norske filmbyråers forening
Norske Filmregissører
Norske Grafikere
Norske Kunsthåndverkere
Norske Reklamefotografer
Norske Scenografer
Norske Tekstilkunstnere
NORWACO
NRK AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Olje- og energidepartementet
P4 Radio Hele Norge
Patentstyret
Platearbeiderforeningen
Produsentforeningen Virke
Rettighetsalliansen
Riksarkivet
Riks TV AS
Samferdselsdepartementet
Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening
Samisk Kunstnerråd
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Tegnerforbundet
Tele2
Telenor
TONO
TV 2 AS
Unge Kunstneres Samfund
Universitets- og høgskolerådet
Utenriksdepartementet
Virke kunnskap og teknologi
Virke Produsentforeningen
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund