Høring - Evaluering av Norsk kulturminnefond

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.05.2007

Pressemelding om evalueringen: