Høring - Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2017