Høring - forenklingstiltak ved rekruttering av faglært utenlandsk arbeidskraft

 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2007