Høring - forenklingstiltak ved rekruttering av faglært utenlandsk arbeidskraft

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2007