Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift for Arktis 2030

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender utkast til forskrift for Arktis 2030 på høring med en høringsfrist på 6 uker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.11.2019

Vår ref.: 19/4427

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender utkast til forskrift for Arktis 2030 på høring med en høringsfrist på 6 uker. Arktis 2030 er finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, programkategori 13.50, kap. 553 Regional- og distriktsutvikling, post 63 Interreg og Arktis 2030.

Bakgrunn

I Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner har Stortinget sluttet seg til at om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2030 skal overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge. Fra 1. januar 2020 opprettes en ny post for Arktis 2030 på KMDs budsjett, med midler overført fra Utenriksdepartementet (UD). I kommuneproposisjonen for 2020 legges det opp til at 40 prosent av midlene overføres til Troms og Finnmark fylkeskommune. Midlene på posten skal forvaltes av Troms og Finnmark fylkeskommune i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune. UD skal fortsette å forvalte prosjekter av utenrikspolitisk
karakter over en egen post på statsbudsjettet.

Formålet med Arktis 2030 er ivareta norske interesser i nord og Norges rolle som en ansvarlig og sentral polarnasjon. Tilskuddsmidlene skal bidra til å støtte opp under regjeringens nordområdepolitikk innenfor fire innsatsområder:

  • Kunnskap
  • Infrastruktur
  • Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer
  • Næringsliv.

Bruken av tilskuddsmidlene skal være forankret i regionale mål, strategier og/eller planer.

For å operasjonalisere den delen av Arktis 2030 som skal forvaltes av Troms og Finnmark fylkeskommune, har KMD i samråd med UD utarbeidet et forslag til ny forskrift for Arktis 2030. Departementene har hatt dialog med de berørte fylkeskommunene om dette. Utkastet
til forskrift for posten sendes nå ut på seks ukers høring av hensyn til at forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Slik sender du inn høringssvar. Høringsfrist.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du ved å klikke på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på våre nettsider. Vi setter pris på om mottakerne av høringsbrevet videreformidler informasjonen til andre som kan være
interessert.

Høringsfristen er satt til 6 uker og vi ber om innspill innen 26. november 2019.

Kontaktpersoner

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte:
Seniorrådgiver Anders Wittrup, e-post. [email protected], tlf.: 22 24 70 69.

Ved eventuelle spørsmål av juridisk karakter, kontakt:
Seniorrådgiver Jeanette Fjeldheim, e-post: [email protected], tlf.: 22 24 70 33.

 

Med hilsen

Jørund K. Nilsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Anders Wittrup
seniorrådgiverAlstahaug kommune

Alta kommune

Andøy kommune

Ballangen kommune

Balsfjord kommune

Bardu kommune

Barentssekretariatet

Beiarn kommune

Berg kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

Bodø kommune

Brønnøy kommune

Bø kommune

Båtsfjord kommune

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Evenes kommune

Fauske kommune

Finnmark fylkeskommune

Flakstad kommune

Framsenteret

Gamvik kommune

Gildeskål kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Hadsel kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Harstad kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Hemnes kommune

Herøy kommune

Ibestad kommune

Innovasjon Norge Finnmark

Innovasjon Norge Hovedkontoret

Innovasjon Norge Nordland

Innovasjon Norge Tromsø

Karasjok kommune

Karlsøy kommune

Kautokeino kommune

Kvalsund kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Lenvik kommune

Loppa kommune

Lurøy kommune

Lyngen kommune

Lødingen kommune

Meløy kommune

Moskenes kommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Narvik kommune

Nesna kommune

Nesseby kommune

Nord Universitet

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nordreisa kommune

Norges forskningsråd

Polarinstituttet

Porsanger kommune

Rana kommune

Rødøy kommune

Røst kommune

Salangen kommune

Saltdal kommune

Sametinget

SIVA - Selskapet for industrivekst SF

Skjervøy kommune

Skånland kommune

Sortland kommune

Steigen kommune

Storfjord kommune

Sømna kommune

Sørfold kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune

Tjeldsund kommune

Torsken kommune

Tranøy kommune

Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Træna kommune

Tysfjord kommune

UiT Norges arktiske universitet

Vadsø kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Værøy kommune

Vågan kommune

Øksnes kommune

 

Til toppen