Høring - forskrift om endring av forskrift 3. februar 1995 nr. 96 om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard

Høring med forslag til nytt regelverk for bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.06.2016