Høring - forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et forslag til endring i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2016