Høring - Forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter på en åpen høring. Alle kan gi innspill til høringen, også de som ikke står på adresselisten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2017