Høring - Forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2011

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken, må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.