Høring - forskrifter om behandling av opplysninger i henhold til avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet

Høring med forslag om å forskriftsfeste regler for behandling av personopplysninger i henhold til avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.02.2017