Høring - forslag om å innføre en plikt for arbeidsgiver til å melde inn resultatene fra gjennomførte kjemikalieeksponeringsmålinger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2013