Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2014