Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2014

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskebåtrederenes Forbund

Pelagisk Forening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norsk Sjømannsforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Innovasjon Norge

Norsk Sjøoffisersforbund

Det norske maskinistforbund

Finans Norge

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Til toppen