Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Øst-Finnmark

Nærings – og fiskeridepartementet sender på høring forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Øst-Finnmark.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.09.2019

Vår ref.: 19/3851

Høringsbrev

  • Finnmark fylkeskommune
  • Fiskeridirektoratet
  • Havforskningsinstituttet
  • Klima- og miljødepartementet
  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Norges Fiskarlag
  • Norges Kystfiskarlag
  • Norges Råfisklag
  • Sametinget
  • Sjømat Norge

Til toppen