Høring - forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde

Den 5. november 2009 inviterte Olje- og energidepartementet oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsket skulle være en del av 21. konsesjonsrunde.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2010

Den 5. november 2009 inviterte Olje- og energidepartementet oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsket skulle være en del av 21. konsesjonsrunde. 
Les pressemelding fra 5. november 2009. Ved utløpet av nominasjonsfristen 13. januar 2010 hadde 43 selskaper nominert totalt 307 blokker eller deler av blokker. Av de 307 blokkene som ble nominert, var 138 blokker eller deler av blokker nominert av to eller flere selskaper.
Les pressemelding fra 19. januar 2010.

I forbindelse med nominasjonsprosessen var det mulig for offentligheten å komme med innspill. Kristiansund kommune og WWF Norge benyttet seg av denne muligheten.
Les innspill.

Forslag om blokker til utlysning omfatter 100 blokker. Forslaget sendes 16. mars 2010 ut på en offentlig høring, der alle samfunnsinteresser inviteres til å gi innspill vedrørende forslaget om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde. Høringssvarene vil bli lagt ut på OEDs nettsider.

Se kart i pressemelding fra 16. mars 2010

Departementet tar sikte på å utlyse 21. konsesjonsrunde før sommeren 2010.

Akvaplan-niva AS;9296 Tromsø;
Arbeidsdepartementet;Postboks 8019 Dep;0030 OSLO;
AS Norske Shell;Postboks 40;4098 TANANGER;
Aust-Agder fylkeskommune;Serviceboks 606;4809 ARENDAL;
Bayerngas Norge AS;Postboks 73;0216 OSLO;
BG Norge AS;Postboks 780, Sentrum;4004 STAVANGER;
BP Norge AS;Postboks 197 Forus;4065 STAVANGER;
Bridge Energy AS;Postboks 279;1379 NESBRU;
Buskerud fylkeskommune;Fylkeshuset;3020 DRAMMEN;
Centrica Resources Norge AS;Postboks 520;4003 STAVANGER;
Chevron Norge AS;Postboks 97 Skøyen;0212 OSLO;
Concedo ASA;Torvveien 1;1383 ASKER;
ConocoPhillips Skandinavia AS;Postboks 3;4064 STAVANGER;
Dana Petroleum Norway AS;Postboks 128;1325 LYSAKER;
Det norske oljeselskap ASA;Nedre Bakklandet 58 c;7014 TRONDHEIM;
Direktoratet for naturforvaltning;Tungasletta 2;7047 TRONDHEIM;
Discover Petroleum AS;Postboks 690;9257 TROMSØ;
Dong E&P Norge AS;postboks 450 sentrum;4002 STAVANGER;
E.ON Ruhrgas Norge AS;PO Box 640;4003 STAVANGER;
Edison International SpA Norway Branch;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Eni Norge AS;Postboks 101 Forus;4064 STAVANGER;
Esso Norge AS;Postboks 60;4064 Stavanger;
Excel Expro Norge AS;Postboks 1584;4093 STAVANGER;
Faroe Petroleum Norge AS;postboks 309 Sentrum; 4002 Stavanger
Farsundsbassenget, co Sørlandet Industrisenter Lundevågen, 4550 Farsund
Fellesforbundet;Lilletorget 1;0184 Oslo;
Finnmark fylkeskommune;9815 VADSØ;
Fiskebåtredernes forbund;Postboks 67;6001 ÅLESUND;
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening;Postboks 514;6001 ÅLESUND;
Fiskeri- og kystdepartementet;Postboks 8118 Dep.;0032 OSLO;
Fiskeridirektoratet;Postboks 185 Sentrum;5804 BERGEN;
Forsvarsdepartementet;Postboks 8126 Dep;OSLO;
Forum for utvikling og miljø, Storgata 11, 0155 Oslo
Fremtiden i våre hender, Fredensborgveien 24g, 0177 Oslo
Fylkesmannen i Aust-Agder;4809 ARENDAL;
Fylkesmannen i Buskerud;Postboks 1604 Bedriftssentere;3007 DRAMMEN;
Fylkesmannen i Finnmark;Statens Hus;9815 VADSØ;
Fylkesmannen i Hedmark;Postboks 4034;2306 HAMAR;
Fylkesmannen i Hordaland;Postboks 7310;5020 BERGEN;
Fylkesmannen i Møre og Romsdal;6404 MOLDE;
Fylkesmannen i Nordland;Moloveien 10;8003 BODØ;
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag;7734 STEINKJER;
Fylkesmannen i Oppland;2626 LILLEHAMMER;
Fylkesmannen i Oslo og Akershus;Postboks 8111 Dep;0032 OSLO;
Fylkesmannen i Rogaland;Postboks 59 Sentrum;4001 STAVANGER;
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane;Postboks 14;6801 FØRDE;
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag;7468 TRONDHEIM;
Fylkesmannen i Telemark;Statens Hus;3708 SKIEN;
Fylkesmannen i Troms;9291 TROMSØ;
Fylkesmannen i Vest-Agder;Postboks 513;4665 KRISTIANSAND S;
Fylkesmannen i Vestfold;Postboks 2076 Postterminalen;3103 TØNSBERG;
Fylkesmannen i Østfold;Postboks 325;1502 MOSS;
GDF SUEZ E&P Norge AS;Postboks 242;4066 STAVANGER;
Greenpeace Norge;Postboks 6803 St. Olavs plass;0130 OSLO;
Hammerfest Energi AS;Rossmollgata 50;9613 HAMMERFEST;
Havforskningsinstituttet;Postboks 1870 nordnes;5817 BERGEN;
Hedmark fylkeskommune;2325 HAMAR;
Hess Norge AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Hordaland fylkeskommune;Postboks 7900;5020 BERGEN;
Idemitsu Petroleum Norge AS;Postboks 215 Skøyen;0213 OSLO;
Industri Energi;Youngstorget 11;0181 OSLO;
IRIS, Postboks 8046, 4068 Stavanger
Klima- og forurensningsdirektoratet - KLIF;Postboks 8100 Dep;0032 OSLO;
Kommunal- og regionaldepartementet;Postboks 8112 Dep;OSLO;
Kunnskapsparken i Harstad, Postboks 746, 9487 Harstad
Maersk Oil Norway AS;Postboks 8014;4068 STAVANGER;
Marathon Petroleum Norge AS;Postboks 480 Sentrum;4002 STAVANGER;
Meteorologisk institutt;Postboks 43 Blindern;0313 OSLO;
Miljøstiftelsen Bellona;Postboks 2141 Grünerløkka;0505 OSLO;
Miljøverndepartementet;Postboks 8013 Dep;0030 OSLO;
Møre og Romsdal fylkeskommune;6404 MOLDE;
Natur og Ungdom;Postboks 4783 Sofienberg;0506 OSLO;
Nexen Exploration Norge AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;
NIFES, Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen
NODE, Vesterveien 15, 4612 Kristiansand
NOIL Energy ASA;Postboks 1345, Vika;0113 OSLO;
Nordland fylkeskommune;8048 BODØ;
Nord-Trøndelag fylkeskommune;7735 STEINKJER;
Norges Fiskarlag;Postboks 1233;7462 TRONDHEIM;
Norges geologiske undersøkelse;7491 TRONDHEIM;
Norges kystfiskarlag;8380 RAMBERG;
Norges Miljøvernforbund;Postboks 593;5806 BERGEN;
Norges Naturvernforbund;Grensen 9b;0159 OSLO;
Norges rederiforbund;Postboks 1452 Vika;0116 OSLO;
Norges vassdrags- og energidirektorat;Postboks 5091 Majorstuen;0301 OSLO;
Norsk Industri;Postboks 7072 Majorstua;0306 OSLO;
Norsk institutt for luftforskning;Postboks 100;2027 KJELLER;
Norsk institutt for naturforskning;7485 TRONDHEIM;
Norsk institutt for vannforskning - NIVA;Gaustadalléen 21;0349 Oslo;
Norsk ornitologisk forening;Sandgata 30 B;7012 TRONDHEIM;
Norsk Petroleumsinstitutt;Postboks 7190 Majorstuen;0307 OSLO;
North Energy AS;Postboks 1243;9504 ALTA;
Norut Tromsø, Postboks 6434 Forskningsparken, 9294 Tromsø
Norwegian Energy Company ASA;Postboks 550;4003 STAVANGER;
Oljedirektoratet;Postboks 600 Sentrum;4003 STAVANGER;
Oljeindustriens Landsforening;Postboks 8065 Postterminalen;4068 STAVANGER;
OMV (Norge) AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Oppland fylkeskommune;2626 LILLEHAMMER;
Petro Arctic;Postboks 301;9615 HAMMERFEST;
Petro-Canada Norge AS;Løkkeveien 103;4007 STAVANGER;
Petroleumstilsynet;Postboks 599;4003 STAVANGER;
Premier Oil Norge AS;Postboks 800, Sentrum;4004 STAVANGER;
Probarents AS, Sjøgata 6, 9600 Hammerfest
Rocksource ASA;Postboks 994 Sentrum Olav Kyrresgt. 22;5808 BERGEN;
Rogaland fylkeskommune;Postboks 130 Sentrum;4001 STAVANGER;
RWE Dea Norge AS;Postboks 243 Skøyen;0213 OSLO;
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold;Pb. 6784 St. Olavs plass;0130 OSLO;
SAFE, Postboks 145 Sentrum, 4001 Stavanger
Sagex Petroleum ASA;Tordenskiolds gate 12;0160 OSLO;
Sametinget / Sámediggi;Ávjovárgeaidnu 50;9730 Karasjok/Kárásjohka;
Samferdselsdepartementet;Postboks 8010 Dep;0030 OSLO;
Senja Petro, utviklingssenteret, Postboks 927, 9305 Finnsnes
SINTEF Petroleumsforskning;S.P. Andersens vei 15 B;7465 TRONDHEIM;
Sjøfartsdirektoratet;Postboks 2222;5509 Haugesund;
Skagen 44 AS;Postboks 332;4002 STAVANGER;
Skeie Energy AS;Luramyrveien 29;4313 Sandnes;
Sogn og Fjordane fylkeskommune;Askedalen 2;6863 LEIKANGER;
Spring Energy Norway AS;Tordenskiolds gate 6B;0160 OSLO;
Statens Kartverk;3507 HØNEFOSS;
Statens strålevern;Postboks 55;1332 ØSTERÅS;
Statnett SF;Postboks 5192 Majorstuen;0302 OSLO;
Statoil ASA;Forusbeen 50;4035 Stavanger;
Svenska Petroleum Exploration AS;Postboks 153;0216 OSLO;
Sør-Norges Trålerlag;Flathauggt. 12;5523 HAUGESUND;
Sør-Trøndelag fylkeskommune;Postuttak;7004 TRONDHEIM;
Talisman Energy Norge AS;Postboks 649 Sentrum;4003 STAVANGER;
Telemark fylkeskommune;Fylkeshuset;3706 SKIEN;
Total E&P Norge AS;Postboks 168 Sentrum;4001 STAVANGER;
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan;Postboks 6600;9296 TROMSØ;
Vest-Agder fylkeskommune;Serviceboks 517;4605 KRISTIANSAND S;
Vest-Finnmark regionråd;Måsøy kommune; Postboks 1224; 9616 Hammerfest
Vestfold fylkeskommune;Svend Foyns gate 9;3126 TØNSBERG;
VNG Norge AS;Postboks 720;4003 STAVANGER;
Wintershall Norge ASA;Postboks 230 Sentrum;4001 STAVANGER;
WWF-Norge;Postboks 6784;0130 OSLO;
Zero Emission Resource Organisation;Maridalsveien 10;0178 OSLO;
Østfold fylkeskommune;Postboks 220;1702 SARPSBORG;

Til toppen