Høring - forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde

Den 5. november 2009 inviterte Olje- og energidepartementet oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsket skulle være en del av 21. konsesjonsrunde.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2010

Den 5. november 2009 inviterte Olje- og energidepartementet oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsket skulle være en del av 21. konsesjonsrunde. 
Les pressemelding fra 5. november 2009. Ved utløpet av nominasjonsfristen 13. januar 2010 hadde 43 selskaper nominert totalt 307 blokker eller deler av blokker. Av de 307 blokkene som ble nominert, var 138 blokker eller deler av blokker nominert av to eller flere selskaper.
Les pressemelding fra 19. januar 2010.

I forbindelse med nominasjonsprosessen var det mulig for offentligheten å komme med innspill. Kristiansund kommune og WWF Norge benyttet seg av denne muligheten.
Les innspill.

Forslag om blokker til utlysning omfatter 100 blokker. Forslaget sendes 16. mars 2010 ut på en offentlig høring, der alle samfunnsinteresser inviteres til å gi innspill vedrørende forslaget om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde. Høringssvarene vil bli lagt ut på OEDs nettsider.

Se kart i pressemelding fra 16. mars 2010

Departementet tar sikte på å utlyse 21. konsesjonsrunde før sommeren 2010.