Høring - forslag om endring av helsepersonelloven § 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2009