Høring - forslag om endring av lov om forsvunne personar § 8 - dødsfall i utlandet

Forslaget går ut på en endring av regelen om dødsformodning når det ikke er grunn til å tvile på at en person er død. Formålet med forslaget er å legge til rette for en hensiktsmessig behandling av saker der en person med tilknytning til Norge har dødd i utlandet, og det ikke kan fremskaffes dokumentasjon på dødsfallet som aksepteres for å registrere personen som død i Folkeregisteret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2017