Høring - Forslag om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot (fastsettelsesforskriften) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2015