Høring - forslag om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2009