Høring - forslag om endringer i passforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2009