Forslag om endringer i passloven (elektronisk lagring av fingeravtrykk mv.)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2008