Forslag om endringer i passloven (elektronisk lagring av fingeravtrykk mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2008

Vår ref.:

Høringsbrev

Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Bankforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Det norske flyktningeråd
Departementene
Det juridiske fakultet, UiO
Det juridiske fakultet, UiB
Det juridiske fakultet, UiTø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flyktningerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarergruppen av 1977
Generaladvokaten
IKT-Norge
Institutt for kriminologi, UiO
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for medievitenskap, UiB
Institutt for menneskerettigheter, UiO
Institutt for rettsinformatikk, UiO
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Kommunenes Sentralforbund
Kripos
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings-og diskrimineringsombudet
MIRA ressurssenter
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norges Juristforbund
Norges Lensmanns- og politilederlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politidirektoratet
Norsk senter for menneskerettigheter
Politiets data og materielltjeneste
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
Politihøgskolen
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sametinget
Sivilombudsmannen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen