Høring - Forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2012