Høring - forslag om prøveordning der hydrogendrevne motorvogner med ombygget forbrenningsmotor gis adgang til å bruke kollektiv og sambruksfelt, og forslag om å begrense minibussers adgang til å bruke slike felt mv.

Samferdselsdepartementet ønsker å bidra til satsing på hydrogen som et alternativt, fremtidsrettet og miljøvennlig drivstoff for motorvogner. Som et ledd i en slik satsing foreslås en prøveordning der hydrogendrevne motorvogner med ombygget forbrenningsmotor gis adgang til å bruke kollektivfelt og sambruksfelt. Departementet ønsker også å innføre en generell begrensning av adgangen til privat bruk av minibusser i kollektivfelt og sambruksfelt, samt å avgrense adgangen for motorsykler og mopeder til slike felt til kun å gjelde tohjulede motorsykler og tohjulede mopeder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.05.2007

Høringen er avsluttet, og ledet til vedtagelse av 2 endringsforskrifter:
- forskrift 8. februar 2008 nr 117 om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften). I kraft 01.01.2009.
- forskrift 29. februar 2008 nr. 197 om endring i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). I kraft straks.

 

Vår ref.: 07/538

 

Samferdselsdepartementet ønsker å bidra til satsing på hydrogen som et alternativt, fremtidsrettet og miljøvennlig drivstoff for motorvogner. Som et ledd i en slik satsing foreslås en prøveordning der hydrogendrevne motorvogner med ombygget forbrenningsmotor gis adgang til å bruke kollektivfelt og sambruksfelt.

Departementet ønsker også å innføre en generell begrensning av adgangen til privat bruk av minibusser i kollektivfelt og sambruksfelt, samt å avgrense adgangen for motorsykler og mopeder til slike felt til kun å gjelde tohjulede motorsykler og tohjulede mopeder.

Les hele høringsbrevet (pdf)

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bergen kommune

Bilbransjeforbundet

Bilimportørenes Servicekontor

Elbil Norge AS

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Firehjuls Mopedenes Importør Forening

Framtiden i våre hender

Frie Bilimportørers Forening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Automobilklub

Kristiansand kommune

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

LTL Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

MC-rådet

Motorførernes Avholdsforbund

Motorsykkelgrossistenes Forening

Motorsykkelimportørenes Forening

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

NMCU

Norges Automobil-forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilsportforbund

Norges Drosjeeier-Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Motorsportforbund

Norges Motorsykkelbransje-Forbund

Norges Motorsykkelforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

NORPARK

Norsk Motorsykkel Union

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Trafikksikkerhetsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo kommune

Oslo Sporveier

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets fellesforbund

Rådet for funksjonshemmede

SINTEF Bygg og miljø, Veg og samferdsel

Statens vegvesen

Stavanger kommune

Syklistenes Landsforening

Think Nordic AS

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trondheim kommune

Trygg Trafikk

Yrkestrafikkforbundet

Zero Emission Resource Organisation

Til toppen