Høring - forslag om tiltak for forenklet tilgang til antiviralia - rekvireringsrett for farmasøyter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.11.2009