Høring - forslag om tiltak for forenklet tilgang til antiviralia - rekvireringsrett for farmasøyter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.11.2009

Vår ref.: 200904877

Høringsbrev

Høringsinstanser

Helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Apotekforeningen
Norges Farmaceutiske Forening
Legemiddelindustriforeningen
Den norske legeforening
Norsk pasientskadeerstatning

 

Til toppen