Høring - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Forslag til eventuell videreføring av forskrift 6. oktober 2008 nr. 1121 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010