Høring - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Forslag til eventuell videreføring av Forskrift 6. oktober 2008 nr. 1123 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010