Høring - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land

Forslag til eventuell videreføring av Forskrift 6. oktober 2008 nr. 1123 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010