Høring - Forslag om videreføring av forskriften om delvis allemngjøring av verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010