Høring - Forslag om videreføring av midlertidig forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven §10-8 fjerde ledd for flygeledere

Resultat: Forskrift om endring i midlertidig forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd for flygeledere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2013