Høring - forslag til direktiv om bankkontoer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2013

Vår ref.: 13/3566 EO JOE/bj

Høring – forslag til direktiv om bankkontoer


EU-kommisjonen fremmet 8. mai 2013 forslag til et Europaparlaments- og rådsdirektiv om bankkontoer (COM (2013)266 – provisional version). Forslaget tar sikte på å gjøre det lettere for forbrukere å sammenligne kostnader ved bankkontoer, å etablere en enkel og rask prosedyre for forbrukere som ønsker å bytte bankkonto, samt å gi alle forbrukere som er lovlig bosatt i EU, mulighet til opprette en betalingskonto med grunnleggende kontotjenester. Forslaget bygger dels på EU-kommisjonens anbefaling om adgang til å opprette og benytte grunnleggende betalingskonto (2011/442/EU) som ble sendt på høring 30. januar 2012. 


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslaget på alminnelig høring med frist 23. august 2013. Høringssvar sendes fortrinnsvis elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt per post til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi gjør oppmerksom på at Norge ikke har direkte tilgang til den videre behandlingen av direktivforslaget. Eventuelle muligheter til å påvirke det endelige resultatet er derfor begrenset.


Direktivforslaget i engelsk versjon følger vedlagt. Øvrige språkversjoner er tilgjengelige på EUR LEX: http://eurlex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=726364%3Acs&pos=1&page=1&lang=da&pgs=10&nbl=3&list=726364%3Acs%2C726362%3Acs%2C726350%3Acs%2C&hwords=comparability%2Bof%2Bfees%257E&action=GO&visu=%23texte.


Ytterligere informasjon om direktivforslaget er tilgjengelig på kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm.  

 

Med hilsen

 

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Johannes Alois Eriksen
fung. lovrådgiver

Høringsinstanser

 

Departementene

 

Oslo byfogdembete

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Konkurransetilsynet

NAVs innkrevingssentral (NAVI)

Norges Bank

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for forbruksforskning

Statens lånekasse for utdanning

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Toll- og avgiftsdirektoratet

ØKOKRIM

 

Den Norske Advokatforening

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Banklovkommisjonen

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Bokhandlerforeningen

Coop NKL BA

Dagligvareleverandørenes forening

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

EL & IT Forbundet

Elektronikk Importør Foreningen

ElektronikkForbundet

Energibedriftenes Landsforening

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

 

Finans Norge

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommunesektorens interesse- og
   arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Leketøybransjens Fellesråd

Markedsføringsforeningen i Oslo

Nei til EU

NORBOAT

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers 
     forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Rederiforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Bergindustri

Norsk Egeninkassoforening

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Norsk Industri

Norsk Kennel Klub

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Pensjonkasseforeningen

Rettspolitisk forening

Standard Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen