Høring - Forslag til direktiv om geologisk lagring av CO2

Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet sender med dette direktivforslaget om lagring av CO2 i geologiske formasjoner på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008