Høring - forslag til direktiv om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (omarbeiding) KOM (2010)475

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til Parlaments- og rådsdirektiv om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2011

Formålet med forslaget er å få et fungerende indre marked også på jernbaneområdet som skal medvirke til å øke konkurranseevnen for gods- og passasjertransporten.

Høringens dokumenter finner du via toppmenyen.