Høring - Forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen. Høringsfrist er 9. november 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2012

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.