Høring - forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt denne saken på høring med frist 1. februar 2013. Endringen gjelder utvidelse av virkeområdet for visse unntak fra tilgjengelighetskravene for studentboliger. Forslaget gjelder byggteknisk forskrift § 1-2 sjette ledd bokstav a og b.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2013