Høring - Forslag til endring i forskrift etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften)

Justisdepartementet sender på høring forslag om endring i forskrift av 15. februar 1983 nr 86 etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007