Høring - forslag til endring i forskrift om grasrotandel

Formålet med forskriftsendringen er å forebygge og sanksjonere misbruk av grasrotandelen og å sikre at grasrotmidlene går til reelle frivillige organisasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2012

Formålet med forskriftsendringen er å forebygge og sanksjonere misbruk av grasrotandelen og å sikre at grasrotmidlene går til reelle frivillige organisasjoner.

Endringer i forskriften ble vedtatt i statsråd 19. april 2013