Høring - forslag til endring i forskrift til lov om straffegjennomføring § 3-13, om dagpenger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.07.2013