Høring - forslag til endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og forslag til ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og forslag til ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig tjeneste i høyere stilling.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.02.2017