Endringslov til lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Lov om endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover.

Endringsloven endrer lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., samordningsloven, folketrygdloven, bidragsinnkrevingssloven og arbeidsmiljøloven.

Se loven på lovdata.no