Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2008