Høring - Forslag til endringer i barnevernloven

Presisering av kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet, men har vanlig bosted i Norge. Presisering av kommunens betalingsansvar for godtgjøring til vitner mv. ført av privat part i saker for fylkesnemnda.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.03.2017