Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2014–2015 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2014–2015 på alminnelig høring.
(14.10.2013)

______________________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. høringsinstanser (PDF-fil, 114 Kb)

Høringsnotat: Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 (PDF-fil, 195 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

________________________________________________________________________________________________

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 15. februar 2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015. Forskriften er publisert på Lovdata.